Kommer snart

Psykolog.nu genomgår en omarbetning och kommer lanseras på nytt i höst. Verksamheten pågår dock som vanligt, med kvalificerad psykoterapi och handledning av arbetsgrupper.